Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

XÃ LAM SƠN RA MẮT MÔ HÌNH “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN- VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”.

Ngày 08/03/2024 15:54:47

Chiều ngày 08/3/2024, Khối dân vận - UBND xã Lam Sơn đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện- vì nhân dân phục vụ”.

Dự hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện- vì nhân dân phục vụ”. có các đồng chí trong TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế và bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Lam Sơn.8f334ccb8db221ec78a3.jpg

Tại hội nghị UBND xã  đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024;  công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” với 17 thành viên; đồng chí Hà Văn Vinh- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.
b2f3493c8845241b7d54.jpg
Thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình. Theo đó, nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Lam Sơn  là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ thực hiện các cơ chế chính sách; vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, theo hướng xây dựng cảnh quan Lam Sơn: sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

12ed7124b05d1c03454c.jpg

Bên cạnh đó, xã Lam Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”;
Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Lam Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.
87dbe75826218a7fd330.jpg

d5f5b2697310df4e8601.jpg

b70ff28233fb9fa5c6ea.jpg
Tại lễ ra mắt, các thành viên Ban Điều hành và trưởng đoàn thể, chính trị  đã ký cam kết thì đua./.

XÃ LAM SƠN RA MẮT MÔ HÌNH “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN- VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”.

Đăng lúc: 08/03/2024 15:54:47 (GMT+7)

Chiều ngày 08/3/2024, Khối dân vận - UBND xã Lam Sơn đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện- vì nhân dân phục vụ”.

Dự hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện- vì nhân dân phục vụ”. có các đồng chí trong TTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế và bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Lam Sơn.8f334ccb8db221ec78a3.jpg

Tại hội nghị UBND xã  đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024;  công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” với 17 thành viên; đồng chí Hà Văn Vinh- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.
b2f3493c8845241b7d54.jpg
Thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình. Theo đó, nội dung thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Lam Sơn  là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ thực hiện các cơ chế chính sách; vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, theo hướng xây dựng cảnh quan Lam Sơn: sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

12ed7124b05d1c03454c.jpg

Bên cạnh đó, xã Lam Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”;
Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Lam Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.
87dbe75826218a7fd330.jpg

d5f5b2697310df4e8601.jpg

b70ff28233fb9fa5c6ea.jpg
Tại lễ ra mắt, các thành viên Ban Điều hành và trưởng đoàn thể, chính trị  đã ký cam kết thì đua./.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC