Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

Danh bạ xã Lam Sơn

Ngày 19/11/2017 12:13:50

Danh bạ xã Lam Sơn

Điện thoại: UBNĐiện thoại: UBND xã 0373.881.031
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT
1
Hoàng Thiết Lâm
Bí thư Đảng ủy
0986633808
2
Hà Văn Vinh
PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
0987016099
3
Nguyễn Đình Nam
PBT Thường trực ĐU
0941371959
4
Bùi Công Thịnh
PCT HĐND
0948.849.603
5
 
PCT UBND
 
6
Nguyễn Trung Dũng
Trưởng Công an
0989802043
7
Nguyễn Hữu Bảo
Chỉ huy trưởng BCH quân sự
0346640525
8
Trần Kim Độ
Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch CĐ
0975.832.014
9
Hồ Văn Long
Chủ tịch Hội CCB
0866172101
10
Hà Thị Thanh
Chủ tịch Hội Phụ Nữ
0977.889.405
11
Trịnh Thị Huyền
Chủ tịch Hội Nông dân
0978039588
12
Nguyễn Quốc Huân
Bí thư Đoàn TN
0971.893.823
13
Nguyễn Thị Hồng
Công chưc VPTK
0977 595 137
14
Nguyễn Phi Long
Tư pháp – hộ tịch
0793035935
15
Lê Văn Viên
Địa Chính xây dựng
0981964959
16
Trịnh Đình Thanh
Địa chính nông nghiệp
0368 620 469
17
Trần Thị Kiều Trang
Kế toán ngân sách
0387796040
18
Phạm Thị Dung
Văn hoá xã hội
0332 337 008
 
Điện thoại: UBNĐiện thoại: UBND xã 0373.881.031
STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT
1
Hoàng Thiết Lâm
Bí thư Đảng ủy
0986633808
2
Hà Văn Vinh
PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
0987016099
3
Nguyễn Đình Nam
PBT Thường trực ĐU
0941371959
4
Bùi Công Thịnh
PCT HĐND
0948.849.603
5
 
PCT UBND
 
6
Nguyễn Trung Dũng
Trưởng Công an
0989802043
7
Nguyễn Hữu Bảo
Chỉ huy trưởng BCH quân sự
0346640525
8
Trần Kim Độ
Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch CĐ
0975.832.014
9
Hồ Văn Long
Chủ tịch Hội CCB
0866172101
10
Hà Thị Thanh
Chủ tịch Hội Phụ Nữ
0977.889.405
11
Trịnh Thị Huyền
Chủ tịch Hội Nông dân
0978039588
12
Nguyễn Quốc Huân
Bí thư Đoàn TN
0971.893.823
13
Nguyễn Thị Hồng
Công chưc VPTK
0977 595 137
14
Nguyễn Phi Long
Tư pháp – hộ tịch
0793035935
15
Lê Văn Viên
Địa Chính xây dựng
0981964959
16
Trịnh Đình Thanh
Địa chính nông nghiệp
0368 620 469
17
Trần Thị Kiều Trang
Kế toán ngân sách
0387796040
18
Phạm Thị Dung
Văn hoá xã hội
0332 337 008
 

công khai TTHC