Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

Chiều ngày 16/4/2024 Hội cựu chiến binh xã Lam Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm cựu chiến binh gương mẫu giai đoàn 2019-2024

Ngày 16/04/2024 00:00:00

 Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Lặc; đồng chí Nguyễn Đình Nam - Phó bí thư TTĐU xã; Đồng chí Hà Văn Vinh - chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong TTHĐND, UBND , UBMTTQ, các tổ chức chính trị; các đồng chí bí thư chi Bộ; các đồng chí chi hội trưởng và các đồng chí hội viên cựu chiến binh trong xã.
e1e9ee0a1e0cb052e91d.jpg
Đồng chí Hồ Văn Long - CT hội cưu chiến binh xã phát biểu khai mại
Thực hiện công văn hướng dẫn số: 21 – HD/CCB ngày 07 tháng 3 năm 2024 của BCH Hội CCB huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” các cấp lần thứ VII; giai đoạn 2019 – 2024 tiến tới Đại hội tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII; đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, nhằm tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 – 2024; và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn về nội dung hình thức tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, biểu dương tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân, điển hình, tiên tiến, đồng thời khơi dậy tiềm năng sẵn có của các thế hệ CCB, ra sức thi đua trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Năm 5 qua thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB các cấp lần thứ VI thứ VII hội CCB các cấp; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã; sự chỉ đạo chặt chẽ của BTV Hội CCB huyện và có sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ các đoàn thể trong xã; các cấp hội và hội viên CCB đã khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu; phát huy truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ”, thực hiện các nhiệm vụ công tác đạt được nhiều thành tích; đặc biệt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa III, IV Nghị quyết số 09/ của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.
ab5da7be57b8f9e6a0a9.jpg
Hội CCB xã Lam Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội phát động nhiều phong trào tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tiêu biểu như phong trào “CCB Bảo vệ môi trương”; phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào “trồng cây xanh, hàng rào xanh"..vv….lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua phong trào đã tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội CCB xã đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và gắn việc làm theo của tập thể Ban Chấp hành Hội, các chi hội trực thuộc và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ sao cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với đặc thù của từng đối tượng cán bộ, hội viên.
Cùng với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách của Đảng, luật pháp nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, các kế hoạch của chính quyền địa phương về xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội CCB xã luôn sâu sát nắm bắt tình hình sản xuất đời sống của từng hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, từ đó xây dựng chương trình công tác, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất và khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo cho cán bộ hội viên; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi, có thêm kiến thức về khoa học kỹ thuật, đồng thời áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất lao động, tăng thu nhập, hạn chế rủi ro do dịch bệnh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ hội viên; vận động những hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, giống và kinh nghiệm sản xuất để các hộ khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VII giai đoạn 2019 - 2024. Hội CCB xã Lam Sơn  đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua đã động viên khích lệ được đội ngũ cán bộ, hội viên luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, khơi dậy ý trí quyết tâm, tình cảm đồng đội, giúp nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu vương lên xóa nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở địa phương. Hội CCB xã Lam Sơn 5 năm liền được Hội CCB huyện công nhận là đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; năm 2022 được huyện Hội tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”;
Hội nghị kêu gọi các thế hệ Cựu Chiến binh hãy tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” các thế hệ CCB trong toàn xã nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, đề cao vai trò người làm chủ quê hương, yêu chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng xã Lam Sơn thành xã kiểu mẫu./. 


Chiều ngày 16/4/2024 Hội cựu chiến binh xã Lam Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm cựu chiến binh gương mẫu giai đoàn 2019-2024

Đăng lúc: 16/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

 Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Lặc; đồng chí Nguyễn Đình Nam - Phó bí thư TTĐU xã; Đồng chí Hà Văn Vinh - chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong TTHĐND, UBND , UBMTTQ, các tổ chức chính trị; các đồng chí bí thư chi Bộ; các đồng chí chi hội trưởng và các đồng chí hội viên cựu chiến binh trong xã.
e1e9ee0a1e0cb052e91d.jpg
Đồng chí Hồ Văn Long - CT hội cưu chiến binh xã phát biểu khai mại
Thực hiện công văn hướng dẫn số: 21 – HD/CCB ngày 07 tháng 3 năm 2024 của BCH Hội CCB huyện Ngọc Lặc về việc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” các cấp lần thứ VII; giai đoạn 2019 – 2024 tiến tới Đại hội tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VII; đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, nhằm tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019 – 2024; và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn về nội dung hình thức tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, biểu dương tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân, điển hình, tiên tiến, đồng thời khơi dậy tiềm năng sẵn có của các thế hệ CCB, ra sức thi đua trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Năm 5 qua thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB các cấp lần thứ VI thứ VII hội CCB các cấp; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã; sự chỉ đạo chặt chẽ của BTV Hội CCB huyện và có sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ các đoàn thể trong xã; các cấp hội và hội viên CCB đã khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu; phát huy truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ”, thực hiện các nhiệm vụ công tác đạt được nhiều thành tích; đặc biệt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa III, IV Nghị quyết số 09/ của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.
ab5da7be57b8f9e6a0a9.jpg
Hội CCB xã Lam Sơn đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội phát động nhiều phong trào tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tiêu biểu như phong trào “CCB Bảo vệ môi trương”; phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào “trồng cây xanh, hàng rào xanh"..vv….lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua phong trào đã tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội CCB xã đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và gắn việc làm theo của tập thể Ban Chấp hành Hội, các chi hội trực thuộc và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ sao cho phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với đặc thù của từng đối tượng cán bộ, hội viên.
Cùng với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách của Đảng, luật pháp nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, các kế hoạch của chính quyền địa phương về xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội CCB xã luôn sâu sát nắm bắt tình hình sản xuất đời sống của từng hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, từ đó xây dựng chương trình công tác, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất và khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo cho cán bộ hội viên; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi, có thêm kiến thức về khoa học kỹ thuật, đồng thời áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất lao động, tăng thu nhập, hạn chế rủi ro do dịch bệnh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ hội viên; vận động những hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, giống và kinh nghiệm sản xuất để các hộ khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VII giai đoạn 2019 - 2024. Hội CCB xã Lam Sơn  đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả của phong trào thi đua 5 năm qua đã động viên khích lệ được đội ngũ cán bộ, hội viên luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, khơi dậy ý trí quyết tâm, tình cảm đồng đội, giúp nhau khắc phục khó khăn, phấn đấu vương lên xóa nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở địa phương. Hội CCB xã Lam Sơn 5 năm liền được Hội CCB huyện công nhận là đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; năm 2022 được huyện Hội tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”;
Hội nghị kêu gọi các thế hệ Cựu Chiến binh hãy tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” các thế hệ CCB trong toàn xã nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, đề cao vai trò người làm chủ quê hương, yêu chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng xã Lam Sơn thành xã kiểu mẫu./. 


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC