Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

UBND xã Lam Sơn tổ chức Lễ kết nạp dân quân mới

Ngày 06/03/2023 00:00:00

Sáng ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 UBND xã Lam Sơn tổ chức Lễ kết nạp dân quân mới 

54d90bce1ba3c6fd9fb2.jpg

 

Phát biểu khai mạc Đồng chí Trịnh Đạt Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho các đồng chí kết nạp dân quân mới

 

 

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp; hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai; hoạt động khủng bố, và những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ tài nguyên vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi... Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên cả nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Các đồng chí cán bộ, chiến dân quân của xã Lam Sơn cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với các đồng chí dân quân mới được kết nạp vào lực lượng dân quân của xã phải chấp hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập chiến đấu phủ thủ.

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Thời gian tiếp theo các đồng chí phải thực hiện các nhiệm vụ.

Một là: Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tăng cường bồi dưỡng tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; giáo dục hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương. Tiếp tục quán triệt nắm chắc Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền địa phương lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

 

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực theo qui định và thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương.

 

Ba là: Thực hiện tốt việc huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, huấn luyện phải đúng nội dung, chương trình và thời gian, quân số tham gia huấn luyện phải đạt từ 100% trở lên; kết hợp giữa huấn luyện với luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ địa phương.

 

Bốn là: Trong huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, biết sử dụng thành thạo vũ khí có trong biên chế với vũ khí tự tạo, biết hiệp đồng với các lực lượng xử trí các tình huống trong “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

 

Năm là: Chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình. Thường xuyên kiểm tra nắm chắc chất lượng huấn luyện của các đối tượng, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót để tổ chức huấn luyện ngày một tốt hơn…

Trong thời gian huấn luyện các đồng chí sẽ được huấn luyện các nội dung về chính trị và quân sự. Thông qua huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; củng cố, trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương trong tình hình mới.

 

UBND xã Lam Sơn tổ chức Lễ kết nạp dân quân mới

Đăng lúc: 06/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 UBND xã Lam Sơn tổ chức Lễ kết nạp dân quân mới 

54d90bce1ba3c6fd9fb2.jpg

 

Phát biểu khai mạc Đồng chí Trịnh Đạt Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho các đồng chí kết nạp dân quân mới

 

 

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp; hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai; hoạt động khủng bố, và những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ tài nguyên vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi... Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên cả nước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Các đồng chí cán bộ, chiến dân quân của xã Lam Sơn cần quán triệt và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với các đồng chí dân quân mới được kết nạp vào lực lượng dân quân của xã phải chấp hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập chiến đấu phủ thủ.

4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Thời gian tiếp theo các đồng chí phải thực hiện các nhiệm vụ.

Một là: Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tăng cường bồi dưỡng tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; giáo dục hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương. Tiếp tục quán triệt nắm chắc Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền địa phương lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

 

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực theo qui định và thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương.

 

Ba là: Thực hiện tốt việc huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, huấn luyện phải đúng nội dung, chương trình và thời gian, quân số tham gia huấn luyện phải đạt từ 100% trở lên; kết hợp giữa huấn luyện với luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ địa phương.

 

Bốn là: Trong huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, biết sử dụng thành thạo vũ khí có trong biên chế với vũ khí tự tạo, biết hiệp đồng với các lực lượng xử trí các tình huống trong “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

 

Năm là: Chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình. Thường xuyên kiểm tra nắm chắc chất lượng huấn luyện của các đối tượng, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót để tổ chức huấn luyện ngày một tốt hơn…

Trong thời gian huấn luyện các đồng chí sẽ được huấn luyện các nội dung về chính trị và quân sự. Thông qua huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương; củng cố, trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, tổ chức thực hành huấn luyện giáo dục chính trị, quân sự, làm cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân của xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương trong tình hình mới.

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC